TERUGBLIK OP EEN KERSTINITIATIEF IN TUSSEN DE VAARTEN

Lopend door de wijk in de weken van kerst valt de versiering in en buiten de woningen meteen op. Bij sommigen zijn er veel lichten en versieringen en anderen besteden er geen aandacht aan. Maar hoe zit het met de onderlinge kerstvieringen? Bekend is dat familie en vrienden bij elkaar komen en gezellig met elkaar iets leuks doen zoals samen eten.

Minder bekend zijn de initiatieven van sommige bewoners om met onbekenden Kerst te delen. In Tussen de Vaarten hoorde ik van mijn collega van dergelijk initiatief. Ik was zeer benieuwd naar hun motivatie. Gelukkig mocht ik aansluiten en aan de initiatiefnemers en de aangeschoven gasten vragen stellen.
De Kerst High Tea
In het leven van dit gezin is men gewend om iets voor de medemens te doen. De laatste jaren waren meneer en mevrouw minder actief. Rondom zomer 2019 deed zich echter een situatie voor waarbij nagegaan moest worden hoe verder. Een tijdelijke kwestie moest aangepakt worden. Een besluit dat impact zou hebben op hun leven maar dat ook meer liefde tot stand zou brengen. Zij hebben daarom het juiste en goede definitieve besluit genomen.
De volgende stap was toen het wijkteam te benaderen voor advies, ondersteuning en tips. Na een ongelukkig verlopen eerste contact met het wijkteam is daar verandering in gekomen. De familie besloot hun besluit te vieren met oudere en eenzame bewoners. En met medewerking van het wijkteam zijn enkele bewoners in de leeftijd van 70 plus en ouder benaderd om aan te schuiven bij de high tea. Ook is door het wijkteam Buurtmobiel het Vaartje ingezet om de minder mobiele oudere bewoners op te halen en weer naar huis te brengen.

  Het zag er gezellig uit. Het leek op een
  samenkomst van oude vrienden en
  bekenden. Men besloot zelf om dit tot
  een jaarlijkse traditie te maken. Alle
  genodigden waren het ermee eens.
  Een leuk samenzijn zorgt voor
  gezelligheid en verkleint de
  eenzaamheid!