Plaats uw bestelling door een bericht te sturen.

 In “Stralen van licht”, leest u wat de diverse gebeurtenissen des levens met mij doen. Zoals de ramp met de MH17. Een drama zoals huiselijk geweld. Of een onbetrouwbare vriend. De verhalen zijn bedacht en geromantiseerd. Maar in de kern berust het op ware gebeurtenissen. Gebeurtenissen die vaak omringd zijn door duisternis en het daarom nodig is om stralen van licht er op te schijnen. Want hoe donker het leven soms kan zijn, Er verschijnt meestal toch weer licht op je pad